Tomater

Tomater

Under sommarhalvåret april - oktober, samarbetar vi med Smålands

Tomater i Bjärshult. Transporterna samordnas, och kunderna kan beställa tomater samtidigt som de beställer champinjoner.

En presentation av Smålands Tomater.